Instrukcje dla sygnalisty – jak zostać sygnalistą?

Dyrektywa o sygnalistach przedstawia wytyczne dotyczące prawidłowej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Prezentuje również trzy różne sposoby dokonywania zgłoszeń.

Jak zgłosić naruszenie prawa?

Jeżeli jesteś osobą posiadającą informacje o naruszeniu prawa, zgłoś nieprawidłowość swojemu pracodawcy. Dyrektywa o sygnalistach zobowiązała do ustanowienia wewnętrznych regulaminów przyjmowania zgłoszeń wszystkie podmioty publiczne i podmioty prywatne zatrudniające powyżej 50 pracowników. Przedsiębiorcy mogą również dobrowolnie wprowadzić system zgłaszania nieprawidłowości. Jeżeli Twój pracodawca przygotował te regulacje. Zapoznaj się z nimi. Są one dostępne tam gdzie pozostałe procedury wewnętrzne: w intranecie, w kadrach, na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń. Sprawdź w jaki sposób możesz dokonać zgłoszenia. Wysłać informacje pocztą, zadzwonić na dedykowany numer telefonu, zgłosić nieprawidłowość poprzez dostępną aplikację.

Jakie są terminy związane z obsługą zgłoszenia?

W terminie maksymalnie 7 dni od momentu dostarczenia informacji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Przez kolejne 3 miesiące czekaj na informację zwrotną, z której dowiesz się czy Twoje zgłoszenie jest zasadne i jakie czynności zostały w związku z Twoim zgłoszeniem wykonane.

Co zrobić kiedy pracodawca nie przygotował wewnętrznych rozwiązań?

Jeżeli Twój pracodawca nie ustanowił regulaminu przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych albo nie udostępnił kanału wewnętrznego np. aplikacji https://sygnalista24.info/, posiadane informacje na temat nieprawidłowości możesz przekazać do organu właściwego. Organem właściwym jest wyznaczony podmiot publiczny, który przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne w zakresie swoich kompetencji. Instytucja taka również ustanawia procedurę przyjmowania zgłoszeń. Potrzebne informacje dla zgłaszającego znajdziesz na stronie internetowej organu właściwego. W ostateczności możesz przekazać informacje do publicznej wiadomości.

Czy zawsze będę chroniony jako sygnalista?

Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. Zatem nie możesz zgłaszać zmyślonego naruszenia. Nie uchroni Cię to przed zwolnieniem. Zgromadź dowody. Miej pewność, że zgłaszasz naruszenie objęte zakresem stosowania przepisów.

You May Also Like

About the Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *